Yolsuzlukla Mücadele

Yolsuzlukların üzerine mutlaka ve sonuna kadar gidilmeli.