Hukukun Üstünlüğü

Can ve mal güvenliğimizin garanti altına alınması, yargının tarafsızlığının ve bağımsızlığının sağlanması.