Aynı Dilde Konuşmak Yetmez…

Aynı Dilde Konuşmak Yetmez, Aynı Dilde Anlamak da Gerekir…

Şimdi Değişme Zamanı

Ali GÜLKANAT

www.aligulkanat.com