milletvekili ali gülkanat

Cumhuriyeti Seviyoruz

Cumhuriyet’i seviyoruz!

milletvekili ali gülkanat

Şimdi Cumhuriyet Zamanı

Ali Gülkanat

#Türkiye #Dünya #Siyaset #Politika #Cumhuriyet #AliGülkanat