milletvekili ali gülkanat

Güçlü Eğitim Güçlü Türkiye Güçlü Devlet

Eğitimin güçlü devlet olmayla ilişkisi…

milletvekili ali gülkanat

Bir ülkenin fertleri ilim ve bilim yolunda çalışmalarını devam ettirip yeni buluşlar, keşifler, icatlar yaparsa ve ordusuna da iyi bir şekilde eğitim verip  insanını da eğitimle geliştirirse çok güçlü bir devlet ortaya çıkar. Binaenaleyh, güçlü devletlerin en belirgin özelliği eğitimdir. Çünkü eğitimin en fazla geliştiği ülkeler güçlü ülkeler olmuşlardır. Verilen güçlü ve kaliteli eğitim sayesinde o ülkenin insanları vatanı ve milleti kalkınsın diye aralıksız çalışarak yollarına devam ederler. Böyle milletlerin ülkeleri inanılmaz hızla gelişir. Eğitimin niteliğine önem verildiği bir ülkede ayrıca insanlar da nitelikli ve kabiliyetli olur. Bilimsel çalışmaların olduğu, özgür düşüncenin geliştiği, dogmatik bilgilerin yer aldığı, bilimsel projelerin takip edildiği ülke gelişmiş olur. Nitelikli bir eğitim sayesinde o ülkenin ekonomisi de gelişir.  Böyle ülkelerin fertleri bilimsel araştırma ile uğraştıkları için, ülkem için  daha iyi neler yapabilirim diye çok çalıştıkları için ülkelerini en üst seviyeye çıkarırlar ve dünyada sözü geçen devletler arasına girerler. Anlaşıldığı üzere güçlü devletler eğitime çok büyük yatırım yapan devletlerdir.

Şimdi Eğitime Büyük Yatırımlar Yapma Zamanı

Büyük TÜRKİYE

Ali GÜLKANAT

milletvekili ali gülkanat

Mümkün Olsa Savaştan BARIŞ Yapardım

Şimdi BARIŞ Zamanı
Mümkün olsa savaştan BARIŞ yapardım!
Ali Gülkanat
Şimdi Değişme Zamanı
www.aligulkanat.com.tr
#KişiselGelişim #AliGülkanat #Nlp #Bilinçaltı #YaşamKoçu #Eğitim #Seminer #Amsterdam #Rotterdam #İstanbul #Motivasyon